Ekologia

Nowoczesne rozwiązania
dla niskiego śladu węglowego

Zainwestuj w The Elements Resort i ciesz się niskimi kosztami utrzymania lokalu

Dzięki wykorzystaniu energii żywiołów do czerpania energii i ciepła, rachunki za utrzymanie części wspólnych uda nam się zmniejszyć o ok. 25%.

Panele fotowoltaiczne
zamontowane na dachu do pozyskiwania energii na potrzebny utrzymania wspólnych części

Gruntowa pompa ciepła,
która służy do ogrzewania
i chłodzenia części wspólnych budynku

Pojemny zbiornik na wodę deszczową
wykorzystywaną do utrzymania terenów
zielonych wokół budynku

Oświetlenie LED
z czujkami ruchu

Sensory wyłączające klimatyzację, gdy tego nie potrzebujesz

Wysokiej jakości, szczelne okna
w systemie HS

Stacje do ładowania samochodów elektrycznych